tyc1286太阳集团(中国)有限公司


        ◆ 采用德国EME公司和ZIPPE公司全自动、全封闭且配有远程诊断的配料系统
        ◆ 电子称的称量精度达到三千分之一
        ◆ 1.5万吨石英砂的库房拥有自动储存及干燥功能

  • 配料设备(图1)
  • 配料设备(图2)
  • 配料设备(图3)
  • 配料设备(图4)